Karate klub Hrvatski Dragovoljac i DRITE, udruga studenata kineziologije u znanstveno – stručnom radu, postigli su dogovor o međusobnoj suradnji u prisustvu Nenada Borkovića, predsjednika DRITE, Besima Alitija, potpredsjednika DRITE i Ante Čuture, glavnog trenera Karate kluba Hrvatski Dragovoljac.

Karate klub Hrvatski Dragovoljac je ovom gestom pokazao koliko cijeni znanost u sportu i u kojem smjeru vidi razvoj karatea, ne samo u klubu već i šire. Dokaz tome je da u klubu rade diplomirani ili budući diplomirani kineziolozi koji sa svim uzrasnim kategorijama rade poštujući kineziološke principe rada.

Nadamo se da će suradnja između Karate kluba Hrvatski Dragovoljac i DRITE, udruge studenata kineziologije u znanstveno – stručnom radu, pridonjeti afirmaciji budućih kineziologa i dodatno potaknuti razvoj znanosti i istraživačkog rada u sportu.